Bảng báo giá kho lạnh Quang Minh năm 2022

BẢNG BÁO GIÁ KHO LẠNH QUANG MINH NĂM 2022

 

Bảng báo giá kho lạnh do công ty Quang Minh gửi đến Quý Khách hàng dựa trên các yếu tố sau:

1. Nhu cầu sử dụng kho lạnh của khách hàng

2. Thiết bị kho lạnh có chất lượng cao

3.  Dịch vụ bảo hành, bảo trì chuyên nghiệp